úterý 13. října 2015

Boží kámenBalvanů, kamenů a kusů skal s názvem „Boží kámen“ najdeme hned několik.
Jen jeden  se však označuje jako nejenergičtější z celé  České republiky. 
Nachází se v Jižních Čechách na Strakonicku. Přesněji, mezi Kraselovem a Tažovicemi.
Přestože je název jednotného čísla, jde o  shluk několika žulových balvanů schovaných v lese. Odtud dostal pojmenování i celý kopec, kde se kameny ukrývají. 

Pokud se z Tažovic  vydáte do Kraselova, zhruba po půldruhém kilometru odbočte vlevo na lesní cestu. Právě tady můžete ponechat své vozidlo a dát se po polňačce do kopečka. Za chvíli  vás ukazatel ubezpečí, že máte správný směr. Po pravé straně vykoukne pár domků. Jedná se o samotu Dřetiny.  Vy však štrádujte dále, do lesa, kde už čeká další směrovka. Tady už se neztratíte. Pěšina v lese je vyšlapaná. Po dvou stech metrech se před vámi objeví Boží kámen.
Nelekejte se, pokud bude zrovna obsazen či obležen lidmi.  I my jsme na něj „stáli ve frontě“ a čekali, než se s ním skupinka před námi pomazlí a rozloučí.

První směrovka, kousek od místa, kde lze parkovat
Jak už jsem zmiňovala, Boží kámen má až třikrát větší energii, než většina míst, proto patří mezi jedno z energeticky nejsilnějších u nás. Balvan ve tvaru lodi vyzařuje nejvíce. Má léčivé účinky a působí především u onemocnění chronických.  Jeho nabíjecí místo se však nenalézá ve středu, jak tomu většinou bývá, ale u kraje (místo je opět vyšlapáno)
Sílu kamene pocítíte nejvíce při první návštěvě. Ta by prý  měla trvat okolo dvaceti až třiceti minut. Nemusíte se však obávat, pokud vás místo nadchne natolik, že tu strávíte delší dobu. Žádné „předávkování“ energií nehrozí. Místo působí velmi klidně a dodává pocit bezpečí. Nejraději byste si lehli na jeden z balvanů a v klidu usnuli. Alespoň tak jsem to měla já. Cítila jsem teplo a pohodlí. Dá se říct, že i když je Boží kámen schován uprostřed lesa, daleko od lidí, rozhodně bych se nebála tu přenocovat.   Zkrátka opravdu jedno z nejharmoničtějších míst, na kterých jsem byla. Zajímavé proto je, že jsme se tu pohádali tak, až kamarádka raději odešla. Před tím žádný konflikt nebyl a vše se řešilo klidu. Nevíme tedy, co mělo tohle znamenat. Zřejmě výjimka potvrzující pravidlo.Kromě toho, že kámen „léčí“, lze se tu napojit i na kosmickou energii a vyšší síly.(O tomto se příliš rozepisovat nebudu, jelikož se jedná o téma zcela mimo mé zájmy.)

Někdo tu také mívá jasnovidecké vize, jiným se naopak podařilo vrátit do svého minulého života. Pozoruhodný je i fakt, že i když jsou všude kolem závěje,  Božímu kameni se bílá pokrývka vyhne.


Boží kámen. Na pravé straně je vidět kámen ve tvaru lodi.
Boží kámen ze strany. Vpravo je vidět část kamene ve tvaru lodi.

Historie:
V minulosti se tu zřejmě pořádaly rituály. Lidé věřili, že kameny jsou pozůstatky právě nějaké rituální svatyně. Osobně se k tomu přikláním také.  V okolí se vyskytovali Keltové, později Slované.  Nutno podotknout, že rozhodně nejde o menhiry, které by sem  byly za nějakým účelem dopraveny, jedná se tedy o přírodní úkaz.
Malým dětem se říkávalo, že je "nepřinesl čáp, či vrána", ale rodiče je našli pod Božím kamenem. Je tedy zřejmé, že je místo odedávna velmi důležité. Přesto jsem  ale více informací o  historii  nenašla. Mám také dojem, že ještě před pár lety nebylo tak „slavné“ a znali ho pouze místní a lidé z okolí. Svou popularitu získalo díky zmínce v  knížce známého psychotronika. Od té doby mají všichni pocit, že jak je v knížce, musí ho zkrátka navštívit, což je trochu smutné. 


Boží kámen ze strany

 Pověsti:
Sázka: Není zřejmé, zda se balvanům dostalo názvu kvůli energii, která tu vyvěrá, ale pověst praví toto: Čert se vsadil s Bohem. Nesl kámen, ale nedonesl. Kvůli prohrané sázce tak  musel vytvořit tento kamenný oltář, který podle Boha dostal název „Boží kámen“. Zda se jedná o pověst přímo o tomto místu, nevím. Mám totiž dojem, že téměř každá legenda o  kameni, či skalním útvaru v Jižních Čechách, se týká toho, že „čert nesl kámen“, nebo „čert musel za noc něco postavit“, což je opět i případ další pověsti.

Kamenný oltář:  Vznik těchto kamenů připomíná jiný příběh, který může mít, dle mého, i reálné základy. Alespoň zčásti v prvních větách. Kdysi dávno, když se na místě konaly pohanské rituály,  byste tu kameny těžko hledali. Jednou se měl opět konat obřad. Čekalo se však na kněze, který ovšem onemocněl. Nikdo jiný ho zastoupit nemohl. Lidé  se sešli, a pouze vyčkávali. Kněz však stále nikde. Slunce už zapadalo, když se odnikud přihnala velká vichřice. Spolu s ní se objevil i kněz. Nešlo však o našeho chorého, nýbrž o samotného Satana. Příliš se neostýchal a začal na Boha házet špínu. V tu chvíli  bouře ustala, objevilo se světlo  a promluvil sám Bůh.  Satan za trest, že haněl Boha, musel do doby, než kohout zakokrhá, vyhotovit oltář z kamenů. Přihlížející lid na místě usnul, a poté, co se ráno probral, stály mezi stromy balvany, jež známe z dnešní doby.

Na této pověsti mě udivuje, že v pohanských dobách  vedl obřady kněz. Je možné, že je to povídačka opravdu velmi stará, jen  v průběhu let byla "předělána" na křesťanskou verzi.


 
Pohled dolů z Božího kameneZdroje a odkazy:0 komentářů:

Okomentovat

Budu moc ráda, pokud se rozhodnete přispět svým názorem.
(Pokud nemáte účet na žádné stránce z nabídky, vyberte "Anonymní", vplňte kolonky a nechte na sebe kontakt.)

 
Design Downloaded from Free Blogger Templates Download | free website templates downloads | Vector Graphics | Web Design Resources Download.